Förhandlingsrätten

Föreningsrätten

är en grundläggande rättighet som ger dig möjlighet att fritt organisera dig i den fackförening du själv vill, förutsatt att inte föreningens stadgar hindrar dig från inträde. Likaså är det din rättighet att verka för föreningen på arbetsplatsen oavsett om det finns kollektivavtal eller inte.

Förhandlingsrätten

Alla fackföreningar har förhandlingsrätt med de arbetsgivare där man har medlemmar. Rätten gäller i frågor som på något sätt berör förhållandet mellan arbetsgivaren och medlem i organisationen (§ 10 MBL). Det kan röra sig om nästan vad som helst, t ex löner, uppsägningar, arbetsmiljö etc. Förhandlingsrätten innebär således att en fackförening/arbetsgivare, i princip när som helst kan ta upp de frågor man önskar till förhandling.

Kollektivavtalet

Som bekant finns det gällande kollektivavtal på de flesta arbetsplatser. Vanligtvis är det den största fackföreningen på arbetsplatsen som tecknar detta. Dessa avtal reglerar en mängd olika frågor såsom löner, arbetstider, semester osv under en föreskriven tid.

I samband med att en fackförening skriver ett kollektivavtal så förbinder den sig samtidigt att ingå fredsplikt dvs under perioden kan inte medlemmarna gå ut i strejk, blockad eller annan stridsåtgärd.

Arbetsgivaren är skyldig att tillämpa kollektivavtalet mot de anställda oavsett vilken fackförening man tillhör. Detta pga att avtalet till största delen har en s k normerande verkan som innebär att avtalet fungerar som en norm vid arbetsplatsen.

Anställningsskydd

Som medlem i TBF kan du givetvis tillgodoräkna dig samma anställningsskydd som i andra föreningar. En arbetsgivare får inte särskilja någon pga organisationstillhörighet i frågor som rör anställningsskyddet (t ex säga upp eller förfördela i turordningshänseende).