Försäkringar

Arbetsmarknadsförsäkningar

Som medlem i TBF är Du försäkrad  på Ditt arbete på samma sätt som övriga anställda. Försäkringsskyddet (tex AFA eller liknande) är inte kopplat till fackförening utan ligger på arbetsgivaren att teckna. Det är arbetsgivaren som betalar premien. Ingen facklig part, oavsett om det är TBF eller någon annan, tecknar kollektivavtal med mindre än att det omfattar ett godtagbart försäkringsskydd för de anställda.

Omfattningen av försäkringsskyddet grundar sig i regel på de sk. arbetsmarknads försäkringarna (AMF) som omfattar:

  • AGB – avgångsbidrag
  • AGS – avtalsgruppsjukförsäkring
  • STP – särskild tilläggspension
  • TGL – tjänstegrupplivförsäkring
  • TFA – trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Du går således inte miste om det försäkringsskydd som föreligger på Din arbetsplats vid övergång till TBF. Även här är bevakningen av Dina rättigheter det primära.

Som medlem i TBF har du möjlighet att teckna gruppförsäkring hos Skandia.Den ansöker du om här.