Avgifter

Medlemsavgift
Inkomst (brutto) över 11 000 kr 270 kr/mån
Inkomst (brutto) över 6 000 kr 180 kr/mån
Inkomst (brutto) under 6 000 kr 130 kr/mån

Avgiften avser endast fackavgift ej a-kassa