Avgifter

Medlemsavgift
Inkomst (brutto) över 11 000 kr 280 kr/mån
Inkomst (brutto) över 6 000 kr 190 kr/mån
Inkomst (brutto) under 6 000 kr 140 kr/mån

Gäller från 2020-06-01

Avgiften avser endast fackavgift ej a-kassa